Dla bibliotek

Biblioteki, placówki oświaty, kultury, wychowawcze, jednostki finansów publicznych oraz podmioty im podległe, instytucje i organizacje działające non profit zamierzające dokonać zakupów większej ilości książek, prosimy o wcześniejszy kontakt w związku z możliwością udzielenia rabatów.